Τhe Flow | 1st PRIZE

type           International Competition - Coop Bank of Cyprus in Nicosia
client          Coop Bank
area           3.700 m2
status         1st Prize
place         Nicosia - Cyprus

team
Partner architects: Tsolakis Architects, D. Constantinou & Associates

Concept

The concept of the new building of Cooperative Bank of Cyprus is inspired by the constant flow of economical events managed daily by the bank system. The shell is organized into a constant flow of blinds which filters the views and the sun. The user is able to visit all the shared spaces of the building through a continuous itinerary.  

more info

 

Pοή | Α' Βραβείο

τύπος             Διεθνής Διαγωνισμός - Γραφεία Συνεργατικής τράπεζας της Λευκωσίας
ανάδοχος      Coop Bank
επιφάνεια       3.700 μ2
κατάσταση    A' Βραβείο
τόπος             Λευκωσία - Κύπρος

ομάδα
σε συμμετοχή με: Τσολάκης Αρχιτέκτονες, Δ. Κωνσταντίνου & Συνεργάτες

Πρόταση

Το νέο κτήριο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Λευκωσίας εμπνέεται από τη συνεχή ροή των οικονομικών γεγονότων που διαχειρίζεται το τραπεζικο σύστημα σε καθημερινή βάση. Το κέλυφος οργανώνεται σε ένα ροϊκό σύστημα περσίδων που φιλτράρει τις θέες και το φυσικό φως ενώ ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί τους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου μέσα από μια συνεχή διαδρομή.

περισσότερα